สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2 ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครนายก

 

ค้นหาข้อมูลนัดหมายฉีดวัคซีน

 

“ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ให้นำใบนัดหมายติดต่อที่ รพ ที่ท่านต้องการรับบริการได้โดยตรง” หรือติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ในหน้าเว็บไซต์นี้